Murverksisolering

Perlite är ett effektivt och miljövänligt isoleringsmaterial som enkelt fylls i mellan fasadmur och bakmur. Materialet varken komprimeras eller bryts ner och är även oorganiskt vilket gör att svampar och mikroorganismer inte kan växa i det. Perlite är ett vulkaniskt material som utsätts för hög temperatur och då expanderar. Expanderingen uppstår på grund av att det inneslutna vattnet i mineralet expanderar och förångas, på så sätt bildas luftbubblor i materialet. Luftbubblorna gör att den expanderade perliten har låg densitet och ett lågt värmeledningstal.

Perlite har inte bara goda isoleringsegenskaper utan är även vattenavvisande och kapillärbrytande vilket gör det till ett fördelaktigt isoleringsmaterial. När perlite hälls ner mellan bakmur och skalmur åker det effektivt ner i samtliga håligheter mellan installationer i väggen. Isoleringen blir effektivt eftersom skarvar inte uppstår.

Hanteringen av perlite är helt ofarlig. Perlite är ett hållbart isoleringsmaterial, tillverkningsprocessen har låg miljöpåverkan eftersom energianvändningen och koldioxidutsläppen är låga. Det går även utmärkt att återvinna perlite antingen som isolering igen eller som inblandning i jord för att förbättra denna.

Tekniska egenskaper

Värmeledningstal λD = 42 mW/mK
Volymvikt ca 80 kg/m3
Ångdiffusionstal μ = 3-4